XXL mapa

BETONWERK GODELMANN KG
Centrála:
Industriestr. 1
D-92269 Fensterbach/Högling
Tel.: +499438/9404-0
Fax: +499438/9404-70

e-mail: infogodelmann.de
www.godelmann.de

Heinrich Klostermann GmbH und Co. KG Betonwerke
Centrála:

Am Wasserturm 20
D-48653 Coesfeld
Tel.: +492541/749-0
Fax: +492541/749-36
e-mail:    infoklostermann-beton.de
www.klostermann-beton.de

Osoba oprávněná k zastupování společnosti / jednatel: Bernhard Godelmann
Rejstříkový soud: Obvodní soud Amberg
Číslo rejstříku: HRA 544
DIČ podle § 27a Zákona o dani z obratu: DE 1318 266 82

Za obsah je odpovědný dle § 6 MDStV (Státní smlouvy o mediálních službách): Bernhard Godelmann

Upozornění k odpovědnosti:
I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsah stran, na které odkazujeme, jsou zodpovědní výhradně jejich provozovatelé.

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky Betonwerk Godelmann KG nijak neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči společnosti Betonwerk Godelmann KG, které se by se vztahovaly na škody materiální či nemateriální povahy, které byly způsobeny použitím či nepoužitím poskytnutých informací příp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany společnosti Betonwerk Godelmann KG nedojde k žádnému prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění.

Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Betonwerk Godelmann KG si výslovně vyhrazuje právo, že může bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat či mazat části stránek nebo celou nabídku, nebo prezentaci dočasně či definitivně zastavit.

2. Odkazy a linky
U přímého nebo nepřímého odkazování na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovídat za tyto stránky platila výlučně v případě, když by autor znal obsahy a bylo by pro něj technicky možné a proveditelné, aby zamezil jejich používání v případě protiprávních obsahů.

Betonwerk Godelmann KG tímto výslovně prohlašuje, že k okamžiku umístění odkazu nebyly na odkazovaných stránkách žádné nezákonné obsahy. Na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po vložení odkazu (linku) změněny. Toto prohlášení platí pro všechny uvedené linky a odkazy, které jsou umístěny v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí příspěvky v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, mailing listech a ve všech ostatních formách databází, na jejichž obsah jsou možné externí přístupy pro zápis. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání informací, poskytnutých tímto způsobem, ručí výhradně poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoli ten, který na příslušnou prezentaci pouze odkazuje pomocí odkazu.

3. Autorské právo a právo ochranné značky Betonwerk Godelmann KG se snaží ve všech publikacích dbát na autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, snaží se využívat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které vytvořil sám nebo grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Všechny ochranné a obchodní značky, které jsou uvedeny v rámci internetové nabídky a popř. chráněny třetími osobami, podléhají neomezeně ustanovením právě platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Avšak na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že ochranné značky nejsou chráněny právy třetích osob!

Copyright na zveřejněné objekty, které vytvořila společnost Betonwerk Godelmann KG sama, přísluší autorovi stránek. Kopírování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.  

4. Ochrana dat                                      Jestliže se v rámci internetové nabídky vyskytne možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), tak jsou tato data poskytována ze strany uživatele výhradně na dobrovolné bázi. Nárok a zaplacení všech nabízených služeb je umožněn – pokud je to technicky možné a splnitelné – také bez uvedení takových dat příp. s uvedením anonymních dat nebo pseudonymu. Používání zveřejněných kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla nebo emailové adresy, které jsou uvedeny v tiráži (impressum) nebo v podobných zápisech, třetí osobou k přeposílání výslovně nevyžádaných informací, není dovoleno. Použití právních kroků vůči odesílatelům tzv. spamových emailů je při porušení tohoto zákazu výslovně vyhrazeno.

5. Právní účinnost a vyloučení odpovědnosti
Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo ne zcela odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají zbylé částí dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto nedotčeny.

Jednatel oprávněný k zastupování společnosti: Dipl.-Betrw. (VWA) Peter Klostermann; Dipl.-Kfm. (FH) Florian Klostermann
Rejstříkový soud: Obvodní soud Coesfeld
Číslo rejstříku: HRA 1072
DIČ podle § 27a Zákona o dani z obratu: DE124463295

Za obsah je odpovědný dle § 6 MDStV (Státní smlouvy o mediálních službách: Florian Klostermann

Upozornění k odpovědnosti:
I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsah stran, na které odkazujeme, jsou zodpovědní výhradně jejich provozovatelé.

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky Klostermann nijak neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči společnosti Klostermann, které se by se vztahovaly na škody materiální či nemateriální povahy, které byly způsobeny použitím či nepoužitím poskytnutých informací příp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany společnosti Klostermann nedojde k žádnému prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění.

Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Klostermann si výslovně vyhrazuje právo, že může bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat či mazat části stránek nebo celou nabídku, nebo prezentaci dočasně či definitivně zastavit.

2. Odkazy a linky
U přímého nebo nepřímého odkazování na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovídat za tyto stránky platila výlučně v případě, když by autor znal obsahy a bylo by pro něj technicky možné a proveditelné, aby zamezil jejich používání v případě protiprávních obsahů.

Klostermann tímto výslovně prohlašuje, že k okamžiku umístění odkazu nebyly na odkazovaných stránkách žádné nezákonné obsahy. Na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po vložení odkazu (linku) změněny. Toto prohlášení platí pro všechny uvedené linky a odkazy, které jsou umístěny v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí příspěvky v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, mailing listech a ve všech ostatních formách databází, na jejichž obsah jsou možné externí přístupy pro zápis. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání informací, poskytnutých tímto způsobem, ručí výhradně poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoli ten, který na příslušnou prezentaci pouze odkazuje pomocí odkazu.

3. Autorské právo a právo ochranné značky Klostermann se snaží ve všech publikacích dbát na autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, snaží se využívat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které vytvořil sám nebo grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Všechny ochranné a obchodní značky, které jsou uvedeny v rámci internetové nabídky a popř. chráněny třetími osobami, podléhají neomezeně ustanovením právě platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Avšak na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že ochranné značky nejsou chráněny právy třetích osob!

Copyright na zveřejněné objekty, které vytvořila společnost Klostermann sama, přísluší autorovi stránek. Kopírování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.  

4. Ochrana dat                                        Jestliže se v rámci internetové nabídky vyskytne možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), tak jsou tato data poskytována ze strany uživatele výhradně na dobrovolné bázi. Nárok a zaplacení všech nabízených služeb je umožněn – pokud je to technicky možné a splnitelné – také bez uvedení takových dat příp. s uvedením anonymních dat nebo pseudonymu. Používání zveřejněných kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla nebo emailové adresy, které jsou uvedeny v tiráži (impressum) nebo v podobných zápisech, třetí osobou k přeposílání výslovně nevyžádaných informací, není dovoleno. Použití právních kroků vůči odesílatelům tzv. spamových emailů je při porušení tohoto zákazu výslovně vyhrazeno.

5. Právní účinnost a vyloučení odpovědnosti
Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo ne zcela odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají zbylé částí dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto nedotčeny.