XXL mapa

Bonn

Kancelářská budova

výrobek:
SCADA
MASSIMO

SCADA FINERRO platinově šedé, 500 qm
24 x 24 cm, tloušťka 12 cm


SCADA v kombinovaném stavu modulová dlažba 3200 qm


MASSIMO 128 qm
80-135 x 30 cm, tloušťka 15 cm


Plné schody FINERRO 80-135 x 30 cm, tloušťka 18-23 cm


dále:
QUINTA FINERRO
775 qm
30 x 60 cm, tloušťka 8 cm