XXL mapa
  • Co je XXL
  • Referenční objekty
  • Kontaktní osoba
  • Tipy odborníků
  • Podklady pro plánování
  • Poptávkový formulář
  • Objednání vzorků

V zásadě je způsob stavby s betonovou dlažbou jasně určen přísnými předlohami norem, směrnic a zákona o stavebních výrobcích. Tyto technické směrnice se při plánování a použití postarají o právní jistotu. Velkoformátové systémy dlažeb a desek představují vysoce kvalitní alternativu ke klasickým dlažbám a přebírají při tvorbě dopravních i volných ploch stále více důležitou roli. Současně stoupá poptávka po větších formátech stejně tak po individuálních geometriích a po speciálních vzorech pokládky. Přitom musí být včas zohledněny požadavky na funkčně trvalé zpevnění na základě vyšších zátěží skrze zatížení osou nebo koly. Protože způsob stavby s velkoformátovými dlažbami a deskami je stále ještě zvláštní způsob stavby, zvládnutí těchto specifických aspektů plánování je klíčem k úspěšné realizaci náročných projektů. K technickým výzvám s tím spojeným se stavíme čelem. Kromě toho již dnes realizujeme na nejmodernějších výrobních zařízeních formáty v rozměrech 1200 x 1200 mm. Ve spolupráci s projektanty a tvůrci uskutečňujeme jedinečné formy a geometrie, jako např. parallelogramm desky s diagonálou 1830 mm. Naše technické znalosti a inovační síla Vám otvírají nové perspektivy pro dimenzi XXL.