XXL mapa
  • Co je XXL
  • Referenční objekty
  • Kontaktní osoba
  • Tipy odborníků
  • Podklady pro plánování
  • Poptávkový formulář
  • Objednání vzorků

Tipy odborníků (copy 1)

Velkoformáty SCADA mají neviditelný systém zazubení na všech stranách. Pevně nalisované a stanovené přesazené distančníky do sebe zapadají se sousedními deskami a zachycují optimálně se zcela naplněnými spárami horizontální a vertikální zátěže. DŮLEŽITÉ je přitom, aby distančníky NEnarážely přímo na sousední desku. V praxi se to bohužel často nebere v potaz. Při stavební kontrole je třeba si na to dát pozor. Použití kovových přípravků na tvorbu spáry, které zajišťuje tloušťku spáry, a tím dodržování rastrového rozměru, a současně chrání hrany sousedících desek.