XXL mapa
  • Co je XXL
  • Referenční objekty
  • Kontaktní osoba
  • Tipy odborníků
  • Podklady pro plánování
  • Poptávkový formulář
  • Objednání vzorků

Tipy odborníků

Velkoformáty SCADA mají neviditelný systém zazubení na všech stranách. Pevně nalisované a stanovené přesazené distančníky do sebe zapadají se sousedními deskami a zachycují optimálně se zcela naplněnými spárami horizontální a vertikální zátěže. DŮLEŽITÉ je přitom, aby distančníky NEnarážely přímo na sousední desku. V praxi se to bohužel často nebere v potaz. Při stavební kontrole je třeba si na to dát pozor. Použití kovových přípravků na tvorbu spáry, které zajišťuje tloušťku spáry, a tím dodržování rastrového rozměru, a současně chrání hrany sousedících desek.

Autor:Dipl.-Ing. Andreas Voigt


Tvorba a provedení ukončení okrajů plánované velkoformátové dlažby na dané situace, jako např. přilehlé ulice, okraje budov, ale také k travnatým plochám jsou pro celkové působení plochy velmi důležité a měly by být pečlivě naplánovány a vypsány. Protože přířezy by neměly vzniknout příliš malé. Pokud byla ukončení při projektování zohledněna, mohou být později provedeny přesné přířezy z adekvátně velkých formátů.

Autor:Dipl.-Ing. Andreas Voigt


Systém dlažeb a desek SCADA má plně propojený systém zazubení. To znamená, že distančníkové výstupky, které jsou na dlažbách nebo deskách, do sebe zapadají, a spolu s dobře vyplněnou spárou zachycují posuvné a smykové  síly. Mezi distančníkovými výstupky a navazující sousední deskou musí zůstat ještě min. 2 mm odstup. Je třeba vyloučit pokládku na doraz, protože napětí v povrchu by mohlo vést k poškození. V praxi jsou bohužel přesto často dlažby a desky pokládány na doraz. Zde je nutná komunikace s místním stavebním dozorem, aby toto striktně kontroloval. Protože v tomto případě jsou spáry provedeny příliš na těsno, odpovídající celkový rozměr nepasuje, protože rastrový rozměr desek nezohledňuje správnou tloušťku spáry.

Autor:Dipl.-Ing. Andreas Voigt


Určení tloušťky velkoformátových dlažeb a desek je mj. také závislé na pověru stran (délka k šířce). To znamená, čím štíhlejší formát je zvolen, tím musí být nadimenzovaná jeho větší tloušťka. Toto je zejména důležité, když je zvolena vazba s různými formáty, protože nejužší formát určí tloušťku celé pokládky.

Autor:Dipl.-Ing. Andreas Voigt


Jako dodatečné zajištění proti posunu k systému zazubení velkoformátů SCADA®  zajišťuje VERSCHI® 385/50 (zemní kotva) velkoformáty v obzvláště silně zatížené oblastech. K tomu patří body změny směru, brzdné dráhy s bodem zastavení a spádové úseky. Zemní kotva se nechá jednoduše zatlouci do ložního materiálu až do štěrkové nosní vrstvy.

Autor:Dipl.-Ing. Andreas Voigt


Formát 120x120 cm se kalibruje na tloušťku materiálu 16 cm. To znamená, že se veškeré dlažby a desky ve výrobě hrubě ofrézují ze spodní strany na stejnou výšku s tolerancí +/-1,5 mm na výšku s udanou nepatrnou tolerancí. Kalibrace zaručuje při pokládce obzvláště v oblasti spáry perfektní rovinatost plochy. Vyrovnání výšky pomocí zvibrování povrchu už v tomto stádiu není možné nebo je neodmyslitelně spojen s časovou a nákladovou náročností.

Autor:Dipl.-Ing. Arno Tröger